Lá Spóirt

Bhí lá iontach againn inniu!
We had a fantastic day today.

Rinneamar treodóireacht…
We did orienteering…

image

image

…bhaineamar an-taitneamh as an gcaisleáin léim…
…we really enjoyed the bouncy castle…

image

image

image

image

…rinneamar damhsa, buíochas ollmhór lenár iar -scoláirí Tara agus Ellen…
…we did a dance,  huge thanks to our past pupils Tara and Ellen…

image

image

image

image

image

image

….rinneamar cluichí comh-oibriú….
….we did co-operative games….

image

image

…rásaí…
…races….

image

…agus spraoi le paracúit!
…and fun with a parachute!

image

image

image

image

Caithfidh go bhfuil gach duine traochta anois. Cinnte tá tuirse an domhain ar múinteoir Niamh!
Everyone must be tired this evening, múinteoir Niamh definitely is!

12.5.1017

Beidh páistí i Rang a Dó ag déanamh a gCéad Chaomaoineach amárach, tá súil agam go bheidh an-lá acu agus agaibh d’éinne a bheidh ann.  Le cúnamh Dé tiocfaidh an ghriain ar ais!

Children in Rang a Dó will receive their first holy communion tomorrow, I hope they all have a great day, and any of you who will be there.  Le cúnamh Dé, the sun will come back!

Táimid ag foghlaim faoi Muire faoi láthair.  Tugaimid ómós speisialta di i mí Bealtaine.  Rinneamar altóir Bealtaine sa rang.

We are learning about Mary.  We give special praise to Mary in the month of May.  We made a May Altar in our class. 

Fuaireamar leabhair léitheoireachta nua inniu!  Táimid ar bís chun iad a léamh. Níl aon rud cosúil le leabhair úr nua.  Táim ag cur clúdach plaisteach orthu faoi láthair, dá mbeadh aon thuismitheoir in ann tamaillín a chaitheamh ag clúdú leabhair aon lá an tseachtain seo chugainn abair liom agus bheadh sin an-chabhrach.

We got lovely new reading books today and we are very excited about reading them. There is nothing like a shiny new book!  I am trying to put plastic covers on them at the moment, if any parents could spare some time to cover a few books next week please let me know, it would be a great help.

 

Bíodh deireadh seachtaine deas agaibh, have a great weekend.

Lá na nAinmhithe 7.4.17

Beidh Lá na nAinmhithe i nGaelscoil Chill Dara!  Lá gan éide scoile atá ann.  Tá cead ag na páistí a n-eadaí féin a chaitheamh, go h-áiraithe éadaí le ainmhithe orthu, nó gléasadh suas mar ainmhithe mas mian leo.  Freisin tá cead ag na páistí teidí a thógáil ar scoil leo. €2 an chlann (airgead do Fondúireacht na nAinmhithe i gCill Dara).

 

*******Beidh na páistí ag dul abhaile ag 12.00************

 

Tomorrow is Lá na Ainmhithe! It is a no-uniform day, the children can wear their own clothes, especially clothes with animals on them, or they can dress up as animals if they like.  They can bring an animal teddy to school with them too.  €2 per family (money goes to Kildare Animal Foundation).

 

***************the children will be going home at 12.00**********

 

 

 

Tá Íosa Beo!

Táimid ag foghlaim faoi Íosa agus an Cháisc anois.  Tá a fhios againn go raibh béile speisialta aige lena chairde, an Suipéar Déanach agus go bhfuair sé bás ar an gcros mar ní raibh daoine eile sásta leis na rudaí a bhí á ndéanamh agus á rá aige.  Ach níorbh é bás Íosa deireadh an scéil! Tháinig aingeal chuig a chairde chun a rá leo go raibh Íosa beo.  Bhuail a chairde leis arís.  Anocht beimid ag smaoineamh ar a chairde agus conas a bhraith siad nuair a chonaic siad go raibh Íosa aiséirithe.

We are learning about Jesus and Easter now.  We know that he shared a special meal with his friends, the Last Supper, and that he died on the cross because some other people did not like the things he was saying and doing.  But that wasn’t the end of the story!  An angel appeared to his friends to tell them that Jesus was alive.  His friends met him again.  Tonight we will be thinking about how his friends left when they saw that Jesus had risen.